Temat  przewodni tegorocznej Nocy Muzeów będzie związany z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące tematyki militarnej w chwili rozpoczęcia wojny oraz czasu bezpośrednio go poprzedzającego. Uwzględnione zostaną także wątki mniej znane takie jak: historia kobiet-żołnierzy w bojach wrześniowych czy polska militarna myśl techniczna w schyłkowym okresie lat trzydziestych XX wieku.

PROGRAM NOCY MUZEÓW