Zapraszamy na

Zamkowy Piknik Historyczny

Od rycerza do żołnierza

11 sierpnia 2018

godz. 10.00-18.00